Vyberte stránku

Prostor, kde najdete pomoc a možnosti růstu

Domluvme si schůzku

Hledáte psychologa nebo psychoterapeuta?

Svým vzděláním nejsem psycholog, ale psychoterapeut, což je odborník, který pomáhá pomocí psychologických a psychoterapeutických prostředků lidem v krizové životní situaci. Při dlouhodobější spolupráci je to způsob podpory seberozvoje klienta. Pracuji s dospělými i s dětmi.

Pro pomoc využívá zejména rozhovor, způsob vedení rozhovoru a jeho cíle je do značné míry ovlivněný psychoterapeutickou školou. Dnes totiž neexistuje jediný obecně uznávaný model, jak se má psychoterapie dělat, existuje řada výzkumů, které se snažily porovnávat jednotlivé školy – přístupy a zjistit, zda je některý z nich obecně efektivnější. Opakovaně se ukázalo, že záleží hodně na osobě samotného psychoterapeuta a také na povaze problému, který má psychoterapie řešit.

Tato pomoc nedokáže zázraky do tří dnů, ale je to desetiletími ověřený způsob pomoci při psychických a často i tělesných problémech. Psychoterapie neříká moc lidem, co mají v životě dělat, jak se mají rozhodnout. Pomáhá lidem utřídit si myšlenky a pocity, porozumět souvislostem a pochopit, proč něco chceme či nechceme. Učí klienta více důvěřovat svému úsudku.

U dětí přemýšlím vždy o kontextu v celé rodině. Primárně pracuji s rodiči na vhodné změně přístupu k dítěti. V práci s dítětem využívám hru, představivost, dětský svět, rozhovor.

Mgr. Cyril Zákora

Narodil jsem se v roce 1979 v Praze, v Jihlavě žiji od roku 2015. S partnerkou vychováváme naše 2 dcery. Absolvoval jsem VOŠ studium sociální pedagogiky a teologie a VŠ studium sociální práce. Psychoterapeutické vzdělání jsem získal na Pražské vysoké škole psychosociální absolvováním pětiletého sebezkušenostního výcviku. Výcvik byl vedený v psychodynamickém a daseinanalytickém směru. Dále jsem absolvoval např. kurz krizové intervence (PhDr. Zdeněk Rieger), kurz neverbálních technik a práce s tělem v psychoterapii (PhDr. Jitka Vodňanská, PhDr. Yvonna Lucká), kurz rodinného poradenství (Balcar, Paloušová, Knop, Chvála, Trapková, Kalina, Chytrý).

Dříve jsem pracoval spíše s dětmi, vedl jsem klub pro děti od 10 do 15 let s problémy v chování a problematickým postavením ve skupině a realizoval intervenční programy pro třídní kolektivy – řešení zejména problémových vztahů, situací ve třídách a podezření na šikanu, poradenství pro děti, rodiče a pedagogy (Prev-Centrum, z.ú.). Poté jsem téměř 10 let vedl neziskovou organizaci Letní dům, z.ú., napomáhal vzniku služby pro rodiny v krizi, účastnil jsem se sociálně-terapeutických pobytu pro děti z dětských domovů, vedl terapeutickou skupinu pro děti ve Výchovném ústavu v Sedlci-Prčice či terapeutický program v dětském domově v Dubenci.

V současnosti pracuji jak s dětmi, tak s dospělými. Od roku 2015 mám na starosti odbornou přípravu žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči v Kraji Vysočina. Jsem masterlektorem příprav náhradních rodičů v modelu PRIDE. Doprovázím pěstouny a jejich děti při výkonu pěstounské péče. Provozuji soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi. Vzdělávám, a to především v oblasti sociálně-právní ochrany a náhradní rodinné péče.

Jak terapie u mne probíhá?

Terapie s dospělým v mém podání probíhá skrze rozhovor, povídáme si. Každý z nás je originál, proto kladu důraz na individuální přístup. Stěžejní je pro mne objevit způsob, jak se sebou zacházet tak, aby byl člověk v životě spokojený a dobře se mu žilo. V životě mohou nastat situace, na které sami nestačíme. Jako Váš terapeut jsem připravený ponořit se s Vámi, kam až budete potřebovat. Je vcelku jedno, zdali máte vztahové problémy, jste unavení, přepracovaní, nedaří se Vám v práci, máte úzkosti, depresi či jste tělesně onemocněli. Způsobů, jak Vám mohu pomoci je mnoho. Jde mi o to, abychom společně nalezli ten, který Vám bude sedět a který Vám bude fungovat. Důležité je, že sám – bez Vás – Vám nejsem schopen pomoci. Rád pracuji v přátelské atmosféře. Klient je pro mne rovnocenným partnerem, kterého respektuji v jeho prožívání a jednám s ním s úctou.

V terapii s dětmi vždy nejdříve spolupracuji s rodiči dítěte. Přemýšlím o problému v kontextu celé rodiny. Pracuji s rodiči na vhodné změně přístupu k dítěti. Při individuální psychoterapii s dítětem je nezbytnou podmínkou vytvoření prostředí bezpečí a důvěry ve vztahu se mnou, tomu je nezbytné věnovat několik sezení. Nelze si představit efektivní psychoterapii dětí, nejsou-li sladěny přání a očekávání terapeuta, dítěte a zainteresovaných dospělých a není-li po určité době dosaženo pocitu dobrovolnosti (zaangažovanosti) pro všechny strany. V práci s dítětem využívám nejraději hru, představivost, dětský svět, malbu, rozhovor. Pro takovou práci mám dobře vybavenou pracovnu. Podobně jako dospělý je pro mne dítě partnerem v objevování svého vnitřního světa. Pokud je k tomu vhodná příležitost, rád k tomu přizývám i jeho rodiče.

Ceník terapeutických sezení

Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. O klientovi a jeho návštěvě tak není záznam v lékařských spisech ani u pojišťoven, služby jsou zcela anonymní, nepotřebuji k poskytnutí péče žádné identifikační údaje.  Objednám Vás téměř okamžitě.

*Možnost snížené ceny při domluvě.

Individuální - dospělý

terapeutické sezení
doba trvání: 50 min
*cena: 600 Kč

Individuální - dítě

terapeutické sezení
doba trvání: 50 min
*cena: 800 Kč

Psychoterapie a poradenství

Mgr. Cyril Zákora
Lidická kolonie 2752/43
586 01 Jihlava

Kontakt

Mgr. Cyril Zákora

Lidická kolonie 2752/43
586 01 Jihlava
(prostory Spolku PRIDE-CZ)

IČ: 70341346

+420 777 732 040