Prostor, kde najdete pomoc a možnosti růstu

Domluvme si schůzku

Hledáte psychologa nebo psychoterapeuta?

Nabízím psychoterapii a poradenství, pomoc s psychickými či vztahovými problémy. Svým vzděláním nejsem psycholog, ale psychoterapeut. Pomáhám v tíživé životní situaci. Při dlouhodobější spolupráci je psychoterapie způsob seberozvoje klienta. Pracuji s dospělými i dětmi. U dětí mladších 12 let se mi však osvědčuje spíše práce s rodiči před terapií takto malého dítěte.
Pro pomoc využívá zejména rozhovor, způsob vedení rozhovoru a jeho cíle je do značné míry ovlivněný psychoterapeutickou školou. Dnes totiž neexistuje jediný obecně uznávaný model, jak se má psychoterapie dělat, existuje řada výzkumů, které se snažily porovnávat jednotlivé školy – přístupy a zjistit, zda je některý z nich obecně efektivnější. Opakovaně se ukázalo, že záleží hodně na osobě samotného psychoterapeuta a také na povaze problému, který má psychoterapie řešit.
Tato pomoc nedokáže zázraky do tří dnů, ale je to desetiletími ověřený způsob pomoci při psychických a často i tělesných problémech. Psychoterapie neříká moc lidem, co mají v životě dělat, jak se mají rozhodnout. Pomáhá lidem utřídit si myšlenky a pocity, porozumět souvislostem a pochopit, proč něco chceme či nechceme, proč něco děláme či neděláme. Učí klienta více důvěřovat svému úsudku.

U dětí přemýšlím vždy o kontextu v celé rodině. Primárně pracuji s rodiči na vhodné změně přístupu k dítěti. V práci s dítětem využívám hru, představivost, dětský svět, rozhovor. Mé pracoviště mi umožňuje využívat práci s terapeutickým pískovištěm, prvky arteterapie, muzikoterapie, které využívám právě především při práci s dětmi.
Nejste tu kvůli vlastní psychoterapii, chtěli byste třeba vyzkoušet workshop?

Mgr. Cyril Zákora

Narodil jsem se v roce 1979 v Praze, v Jihlavě žiji od roku 2015. S manželkou vychováváme naše 2 dcery. Klasické vzdělání mám v sociální pedagogice, teologii a sociální práci. Psychoterapeutické vzdělání jsem získal na PVŠSP absolvováním výcviku v psychodynamickém a daseinanalytickém směru. Dále jsem absolvoval např. kurz krizové intervence (Rieger), kurz neverbálních technik a kurz práce s tělem v psychoterapii (Vodňanská, Lucká), kurz rodinného poradenství (Balcar, Chvála, Knop, Trapková, Chytrý ad.).
Od roku 2001 jsem pracoval spíše s dětmi, vedl jsem klub pro děti s problémy v chování, programy pro třídní kolektivy (řešení problémových vztahů, podezření na šikanu apod.). Poté jsem téměř 10 let vedl neziskovou organizaci Letní dům, napomáhal vzniku služby pro rodiny v krizi, účastnil jsem se sociálně-terapeutických pobytu pro děti z dětských domovů.
V současnosti pracuji jak s dětmi, tak s dospělými. Od roku 2015 mám na starosti odbornou přípravu žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči v Kraji Vysočina. Jsem master lektorem pro přípravu budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE pro ČR.  Doprovázím pěstouny a jejich děti při výkonu pěstounské péče. Provozuji soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi v Jihlavě.

Jak terapie u mne probíhá?

Terapie s dospělým v mém podání probíhá skrze rozhovor, povídáme si. Každý z nás je originál, proto kladu důraz na individuální přístup. Stěžejní je pro mne objevit způsob, jak se sebou zacházet tak, aby byl člověk v životě spokojený a dobře se mu žilo. V životě mohou nastat situace, na které sami nestačíme. Jako Váš terapeut jsem připravený ponořit se s Vámi, kam až budete potřebovat. Je vcelku jedno, zdali máte vztahové problémy, jste unavení, přepracovaní, nedaří se Vám v práci, máte úzkosti, depresi či jste tělesně onemocněli. Způsobů, jak Vám mohu pomoci je mnoho. Jde mi o to, abychom společně nalezli ten, který Vám bude sedět a který Vám bude fungovat. Důležité je, že sám – bez Vás – Vám nejsem schopen pomoci. Rád pracuji v přátelské atmosféře. Klient je pro mne rovnocenným partnerem, kterého respektuji v jeho prožívání a jednám s ním s úctou.

V terapii s menšími dětmi vždy nejdříve spolupracuji s rodiči dítěte. Přemýšlíme o problému dítěte v kontextu celé rodiny. Pracuji s rodiči na vhodné změně v přístupu k dítěti. U menších dětí přistupuji k individuální psychoterapii spíše ojediněle, protože práce na změně u rodičů je většinou mnohem efektivnější.
K individuální psychoterapii přistupuji většinou až u dětí od 12 let, nezbytnou podmínkou je vytvoření prostředí bezpečí a důvěry ve vztahu se mnou, tomu je nezbytné věnovat několik sezení. Nelze si představit efektivní psychoterapii dětí, nejsou-li sladěny přání a očekávání terapeuta, dítěte a zainteresovaných dospělých a není-li po určité době dosaženo pocitu dobrovolnosti (zaangažovanosti) pro všechny strany. V práci s dítětem využívám nejraději hru, představivost, dětský svět, malbu, rozhovor. Pro takovou práci mám dobře vybavenou pracovnu. Pro práci využívám terapeutické pískoviště, figurky, výtvarné potřeby, stavebnice, deskové hry. Podobně jako dospělý je pro mne dítě partnerem v objevování svého vnitřního světa. Pokud je k tomu vhodná příležitost, rád k tomu přizývám i jeho rodiče.

Ceník terapeutických sezení

Služby nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. O klientovi a jeho návštěvě tak není záznam v lékařských spisech ani u pojišťoven, služby jsou zcela anonymní, nepotřebuji k poskytnutí péče žádné identifikační údaje.  Objednám Vás téměř okamžitě.
Domluvená terapeutická sezení jsou pro obě strany závazná. Zrušit je můžete nejpozději 24 hodin před termínem, jinak Vám bude účtováno 100% z ceny.

*Možnost snížené ceny po domluvě.

Dospělý nebo dítě od 12 let

terapeutické sezení
doba trvání: 50 min
*cena: 800 Kč

Dítě do 12 let

terapeutické sezení
doba trvání: 50 min
*cena: 900 Kč

workshop: odpočiňte, načerpejte…

…uvolnění, nadechnutí, zastavení, novou energii, zamyšlení, podněty, sebereflexi, odreagování, směřování, vlastní cestu…

co: workshop pro 10-14 mužů i žen nad 18 let, ochutnávka arteterapie, muzikoterapie, práce s tělem, relaxace, případně i jiné dle mých možností a Vašeho zájmu
kdy: 29. září, 6. a 27. října, 3. a 24. listopadu, 1. prosince 2020; vždy 17 – 21h (celkem 24 hodin)
cena: 3600 Kč za celý cyklus
co s sebou: aktuální náladu (ať je jakákoliv), pohodlný oděv, přezutí, případně deku, karimatku
více o mně

Psychoterapie a poradenství

Mgr. Cyril Zákora
Lidická kolonie 2752/43
586 01 Jihlava

Kontakt

Mgr. Cyril Zákora

Svatopluka Čecha 1733/7
586 01 Jihlava

IČ: 70341346

+420 777 732 040